top of page

STOP TABOE
X
externe VERTROUWENSPERSOON

Copy of Copy of Copy of Mental healtth-4.png

made x created x produced

with respect for mental health !

Mentaal welzijn is mijn topprioriteit als vertrouwenspersoon. We zijn allemaal maar mens (hoe geniaal ook) en hebben emoties, angsten en problemen zowel op het werk als privé!

Natuurlijk heeft dit impact, zowel positief als negatief op ons functioneren. 

Een externe vertrouwenspersoon heeft het grote voordeel van geen deel uit te maken van de werking en/of de creatie. Ik sta volledig buiten dit verhaal en dit heeft het grote voordeel dat je onbevooroordeeld kan luisteren. Er is immers geen sprake van belangenvermenging, opportunisme of favoritisme.

Ik geloof in goede gesprekken en coaching als de basis voor mentale gezondheid. Ik wil dan ook een safe space creëren waar iedereen van de organisatie/gezelschap terecht kan  om frustraties en irritaties te ventileren vóór dat situaties escaleren in onoplosbare conflicten!

Wat doe ik: luisteren, steunen, advies geven, doorverwijzen en bemiddelen.

Pesten, geweld of seksuele intimidatie is NOOIT OK. Stop taboe!

Ik kan jullie helpen een gezond en transparant klimaat te creëren op je werk. Ruimte voor constructieve gesprekken en meer menselijkheid. Het resultaat is een werkomgeving waar iedereen zich veilig kan voelen om zichzelf te zijn en waar er altijd iemand wil luisteren.  

Want iedereen is belangrijk !

x olga x

 

Verschillende formules en tarieven mogelijk ifv behoeftes en budgetten.

Basispakket SAFE HEAVEN vanaf 500€/jaar (per 10 personen) 3u vertrouwelijke gesprekken inbegrepen.

Coachingpakket SOLO REBEL (1 pers. 5u coaching)

Coachingpakket THE GANG (max 10pers. 10u coaching)

Voor meer info olga@oxxymind.com 

(*oxxymind coach/vertrouwenspersoon enkel voor organisaties/bedrijven met een hart voor mensen en waar mentale gezondheid meer is dan een hip begrip)

bottom of page